ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

นศ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวทูต ป.ป.ช NACC Youth Ambassador 2015

12074503_1902572069968705_1467315350210160288_n

         มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เสาวลักษณ์ ทองมาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวทูต ป.ป.ช NACC Youth

พิธีครอบครูและไหว้ครูช่าง แบบโบราณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

MG_0420-Medium

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ศิริรัตน์ ภาศักดี รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์

1-Medium4

ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน  เอี่ยมลำเนานายกสมาคมศิษย์เก่า จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งในครั้งนี้มีการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ผลปรากฎว่า ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557

10574221_753882234675690_44289005887293760_n

ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการกลาง เลขานุการสมาคมฯ และสมาชิกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ได้แถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปีของสมาคมศิษย์เก่า ณ ห้องประชุม    คเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม