ข่าวสารเดือนพฤษภาคม

              ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับนิตยสารกรังด์ปรีซ์ จัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทย ด้วยรถยนต์อย่างปลอดภัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ทั้งนี้การแข่งขันแรลลี่การกุศล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559 โดยจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอยู่ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ไปยัง ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน (ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์