เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The leading University of Entrepreneurs)  ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม

ร่วมกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มอบทุนการศึกษา

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

จัดประชุม

มอบเสื้อโปโลสีดำ จำนวน 50 ตัว เพื่อมอบให้อาจารย์และนักศึกษาที่เขียนภาพในพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีอาจารย์วิชัย รักชาติ ผู้ควบคุมการเขียนภาพเป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารและการประชุมของสมาคมศิษย์เก่า